Administrative Management

S. No. Name Designation
1 Prof. Ravi Shankar Mishra Principal
2 Shri Ugresh Narayan Mishra (9934655593) Head Clerk (Incharge)
3 Shri Vidyakar Thakur (9973625954) Accountant
4 Shri Vidyapati Jha Librarian
5 Shri Ashok Kumar Singh Store Incharge
6 Shri Shridhara Thakur A/C Clerk Cum Cashier
7 Shri Akhilesh Kumar Keshri (9473073490) A/C Clerk Cum Cashier
8 Shri Ram Narayan Prasad Counter Clerk
9 Shri Dilip Kumar Singh Counter Clerk
10 Shri Sanjay Kumar Sah Store Keeper
11 Shri Mithilesh Kumar Lab In- Charge(Physics)
12 Shri Amir Hussain Correspondence Clerk
13 Shri Sudhir Kumar Malik (9472924191) Steno
14 Shri vibhash Chandra Jha Typist
15 Shri Avdhesh Kumar Mishra Asst.
16 Shri Mithilesh Kumar Jha Typist
17 Shri Dev Sundar Jha Lab-in-Charge (Physics)
18 Shrimati Mohini Devi Lab-in-Charge (Chemistry)
19 Shri Pramod Kumar Singh Lab-in-Charge (Psychology)
20 Shrimati Rani Choudhari Lab-in-Charge (Zoology)
21 Shri Pashupati Jha (9801423979) P.T.I.
22 Shri S Hadi Hasan Arman (9430562374) Typist
23 Shri Praphull Chandra Jha Shorter
24 Shri Rakesh Kumar Gupt Typist
25 Shri Rajeshwar Prasad Shrivastav Assistant
26 Shri Jitendranath Pathak Store-in-Charge
27 Shri Abhay Kumar Sinha Store-in-Charge
28 Shri Arvind Kumar Singh Lab-in-Charge (Zoology)
29 Shri Dinesh Jha Lab-in-Charge (Botany)
30 Shri Diwakar Thakur L.D.C.
31 Shri Sunil Kumar Mallik A/c Clerk
32 Shri Keval Prasad Gupt Lab-in-Charge (Zoology)
33 Shri Om Prakash Singh Lab-in-Charge (Geography)
34 Shri Shiv Kumar Jha Shorter
35 Shri Sunil Kumar Mishra L.D.C.
36 Shri Ashok Kumar Jha Assistant
37 Shri Navin Narayan Choudhary Assistant
38 Shri Naresh Thakur Assistant